Copyright 2020 - Custom text here

Carstensz Pyramid Mai 2019 coming up!!!
Som noen vet finnes der en eksklusiv liste over fjell som kalles the 7-summits, og Carstensz Pyramid er ett av disse.

 

 

 

 

 

 

Carstensz Pyramid Mai 2019 coming up!!!
Som noen vet finnes der en eksklusiv liste over fjell som kalles the 7-summits, og Carstensz Pyramid er ett av disse.

 

 

 

 


Dette fjellet er kanskje det mest utilgjengelige og minst besøkte av the 7-summits, og etter å ha klatret fjellet ble jeg umiddelbart så betatt at jeg vil prøve å samle en gjeng til neste år.
Absolutt alt er spesielt og unikt med denne turen, helt fra vi lander og returnerer fra Bali.

Jeg vet nå hva dette fjellet krever og har en klar formening om hvordan man kan gjennomføre på sikreste og beste måte..
Dette krever en privat ekspedisjon!
Bare da kan man bestemme opplegg, dagsplan og filosofier selv, og ikke måtte gå på akord med f.eks. sikkerhet og kostnadsrelaterte spørsmål.

 

 

 

 

 

 Forholdene for å gå til Basecamp er langt i fra sikre, så helikopter inn og ut er eneste løsning. Dette gjør selvfølgelig turen dyrere, men man må også regne flere ekstradager.
Det er langt i fra hver dag det er fly forhold....
Jeg har lagt inn rikelig med ekstradager så vi ikke rissikerer å reise hjem uten å få til noe, og dette mener jeg er eneste rette løsning selv om dette også fordyrer turen noe.
Forhåpentligvis blir ikke alle ekstradager brukt opp, og dermed omgjort til herlige hvile dager på Bali..

Jeg har forhandlet en meget god pris med avreise ca 07.mai 2019, og programmet blir følgende:

07.Mai - Avreise Norge.
08.Mai - Ankomst Bali.
09.Mai - Lokal fly til Timika på kvelden.
10.Mai - Forberedelser for Helikopter neste morgen.
11.Mai - Helikopter til Carstensz Base camp.
12.Mai - Ekstradag ved dårlig vær.
13.Mai - Aklimatiserings dag.
14.Mai - Aklimatiserings dag/Toppstøt.
15.Mai - Ekstra dag til Toppstøt.
16.Mai - Helikopter til Timika.
17.Mai - Lokal fly to Bali.
18.Mai - Ekstra dag hvis behov.
19.Mai - Ekstra dag hvis behov.
20.Mai - Ekstra dag hvis behov.
21.Mai - Hjemreise.
22.Mai - Annkomst Norge.

Ta kontakt ved interresse!

 

 

 

f t g

Manaslu Weather Forecast